ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเหมือง ตำบลวังกระโจม หมู่7 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ซ.โยธาธิการ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ซ.โยธาธิการ นย. 30 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านคลองเหมือง ซ.โยธาธิการ นย. 30 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.ชลประสิทธิ์ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.สุวรรณศร ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง