ค้นพบจำนวน 55 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ หมู่1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดใหญ่ทักขิณาราม ถ.,เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 3, ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดสุวรรณ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดศรีเมือง ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังไทร ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดวังตูม ซ.นย. 2001 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดรังษีโสภณ ซ.บ้านใหญ่ 2 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดมารดาพระศาสนจักร ซ.นครนายก-รังสิต 1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธินายก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดโพธิ์ไทร ถ.,เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 9, ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบุ่งกระเบา ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดบ้านขาม ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายกสายชั้นอนุบาล ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังไทร ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังตูม ซ.นย. 2001 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองแผนกเด็กก่อนวัยเรียน ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยสิงโต-ตลับคังคายะ ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ศูนย์การกีฬาแห่งประไทยจังหวัดนครปฐม ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ที่ทำการแพทย์เขตนครสวรรค์การรถไฟแห่งประเทศไทย ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ซ.ไชยพันธ์ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าสุโขทัย ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1 ซ.สันคูเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ถ.สุวรรณศร (สายใน) ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ถ.สุวรรณศร (สายใน) ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.นครนายก-รังสิต ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.นครนายก-รังสิต ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วิทยาลัยเทคนิคนครนายกแผนกช่างตัดผม ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครนายก ซ.ไชยพันธ์ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงแรมนอร์ธ ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงแรมไวท์เฮ้าส์โฮเต็ล ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงแรมปันใจโฮเต็ล ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงแรมกอบเกื้อพาเลซ ซ.ธงไชย ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลนครนายก ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ปทุมธานีเพลส ถ.สุวรรณศร (สายใน) ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แยกบัวแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แยกโรงพยาบาล ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
แยกศิลาทอง ถ.สุวรรณศร (สายใน) ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ศาลหลักเมือง จ.นครนายก ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอุดมธานี ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 037-311508
037-311509
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง