ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดห้วยบุญ ซ.3048 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดหนองจิก ซ.สบ. 4007 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดโพธิ์ ซ.สบ. 4007 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดโพธิ์นาควิทยานุสรณ์ ซ.3048 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง