ค้นพบจำนวน 96 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวปลวก ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนดอกไม้ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลารีไทย ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเริงราง ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาดินใต้ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดอัมพวัน ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดห้วยหวาย ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดห้วยบุญ ซ.3048 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดหนองถ่านเหนือ ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดหนองถ่านใต้ ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดหนองจิก ซ.สบ. 4007 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดเสาไห้ ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดสูง ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดสวนดอก ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดสมุหประดิษฐาราม ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดศรีอุทัย ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดม่วงงาม ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดโพธิ์ ซ.สบ. 4007 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดเพชร ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดพะเยาว์ ซ.3314 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดพระยาทด ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดไผ่ล้อม ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดป่าสัก ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดปากบาง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดบำเพ็ญพรต ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดบ้านโคก ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดบ้านกลาง ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดบัวงาม ซ.3048 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดท่าช้างใต้ ซ.3314 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดตะเฆ่ ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดต้นตาล ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดชุ้ง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดเจ้าฟ้า ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดจันทบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดโคกกะพี้ ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดโคกกระท้อน ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดเขาดินใต้ ซ.เขานกยูง 3 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดเขาแก้ววรวิหาร ซ.3225 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนเสาไห(วิมลวิทยานุกูล) ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดห้วยหวาย ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดหนองถ่านเหนือ ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดโพธิ์นาควิทยานุสรณ์ ซ.3048 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดเพชร ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดจันทบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ซ.3048 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ซ.เขานกยูง 3 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยหัวปลวก ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยม่วงงาม ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยพระยาทด ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยบ้านยาง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยบ้านเมืองเก่า ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลสวนดอกไม้ ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลศาลารีไทย ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลเริงราง ซ.3048 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลต้นตาล ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยงิ้วงาม ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยเขาดินใต้ ซ.เขานกยูง 3 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3048 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสาไห้ ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงแรมสมสุขอินน์ ซ.3048 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลสำโรง ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3048-3250 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3225-3314 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3041-3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดสมุหประดิษฐ์ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดเขาแก้ว ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง