ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุคำจาน ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุทธนิคม ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพุคำบรรพต ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดนุตจรัสวงศาราม (วัดฤาษี) ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดนิคมวาสี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดเขาบอระเพ็ด ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา ซ.3020 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านธารทองแดง ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ซ.สุวรรณประสาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยตำบลพุคำจาน ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จุดตรวจทางแยกบ้านลาด ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกพงษ์เพชร ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3020 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3020 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
รังสิตอาเขต ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงแรมสุขสันติ ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลพระพุทธบาท ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020-3022 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 036266067
เจดีย์พระคุณแม่ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง