ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะอาด ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองควายโซ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแซง ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองหัวโพ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดเหนือ) ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองสีดา ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองสองห้อง ซ.3041 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองพลับ ซ.ประชาราษฎร์ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองนกชุม ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองกวางโจน ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดหนองกระธาตุ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดม่วงหวาน ซ.3041 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดบ้านใหม่ ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดบ้านโดน ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดบ้านขาม ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดท่าราบ ซ.3041 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดงิ้วงาม ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
วัดไก่เส่า ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนหนองแซงวิทยา ซ.เทศบาล 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ซ.ประชาราษฎร์ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองสีดา ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ซ.3041 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองกวางโจน ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดหนองกระธาตุ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดงิ้วงาม ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยหนองสีดา ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยม่วงหวาน ซ.3041 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยบ้านหนองหัวโพ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยตำบลหนองควายโซ ซ.3041 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยโคกสะอาด ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซ.ประชาราษฎร์ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู ซ.ประชาราษฎร์ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
ที่ว่าการอำเภอลาดยาว ซ.เทศบาล 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี ซ.3041 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแซง ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีรถไฟหนองสีดา ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีรถไฟหนองแซง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง