ค้นพบจำนวน 170 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขมิ้น ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สหกรณ์หนองเสือ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีปทุม ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยทราย ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจรเข้ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไข่น้ำ ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระโสม ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวลอย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนพรัตน์ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคชสิทธ์ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุ่มหัก ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ต่ำ ถ.พหลโยธิน ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกแย้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
เทศบาลตำบลหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดใหม่เทพนิมิตร ซ.ระพีพัฒน์ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดใหญ่วันนา (วัดโคกใหญ่) ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดห้วยทองหลาง ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดห้วยทราย ซ.1 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองโสน ซ.อย. 1023 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองสะเดา ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองสมัคร ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองโรง ซ.ชลประทาน 3 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองรี ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองผักชีเหนือ ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองผักชี (วัดใต้) ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองปลาหมอ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองปลากะดี่ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองนาค ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองตาเดี้ยง ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองตะเฆ่ ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดหนองจิก ซ.3041 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองจอกน้อย ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองครก ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองเขื่อนช้าง ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดหนองขนาก ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดเสนานฤมิตร ซ.3261 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดสันมะค่า ซ.3041 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดสันติวิหาร ซ.329 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วัดสหมิตรมงคล ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดสวนกล้วย ซ.ระพีพัฒน์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดศรีปทุมลำบัว (วัดลำบัว) ซ.ระพีพัฒน์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ถ.พหลโยธิน ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ซ.3261 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดระโสม ซ.3043 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วัดร่องแซง ซ.329 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดมุจลินทสราราม ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดมงคลทีปาราม (วัดเกาะลอย) ซ.สายชม 4 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดพัชรบรรพตวราราม ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดป่าพุทธญาณ ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดบ้านยาง ซ.1 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดบ้านบกน้อย ซ.3041 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดบัวลอย ซ.329 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดไทยงาม ซ.AH1 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดทุ่งดินขอ (วัดเรืองฉายอนุสรณ์) ซ.ทานะมัยอุทิศ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ซ.ศรีสอด ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วัดชัยเฉลิมมิตร ซ.ศรีสอด ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วัดโคกกลาง ซ.329 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วัดคลองห้า ซ.3045 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดเขาน้อยหินกอง ซ.329 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
วัดขอนชะโงก ซ.3043 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
วัดเกาะกลาง ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดกุ่มหัก ซ.3261 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วัดกระทงลอย ซ.ศรีสอด ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนหินกองวิทยาคม ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) ซ.สายชม 4 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ซ.3314 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ซ.329 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ซ.1 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรวิทยา) ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองโรง ซ.ชลประทาน 3 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองผักชี ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3041 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองจอกน้อย ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองครก ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดสันติวิหาร ซ.329 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนวัดลำบัว (ศรีปทุม) ซ.ระพีพัฒน์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.1 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.3261 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ซ.329 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดบ้านยาง (เหลือง-ราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.1 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดบัวลอย ซ.329 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ซ.ศรีสอด ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง