ค้นพบจำนวน 248 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคอน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป่า ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตูม ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเตาปูน ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผักบุ้ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระพุทธบาทน้อย ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะเหรี่ยง ตำบลเขาเพิ่ม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผึ้งรวง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซำผักแพว ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะอม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชอนน้อย 50 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนจาน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งก้อนเส้า ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนกระโดน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานพยาบาลอภิณพ 36 ถ.วรสวัสดิ์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เทศบาลตำบลแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลแก่งคอย 107 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดใหม่สามัคคี (วัดโคกเชือก) ซ.3222 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดใหม่โพธิ์ทอง ซ.3334 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดใหม่เขาสะท้อนสูง ซ.บึงไม้-คลองวังไท ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหินซ้อนใต้ ซ.สะพานอดิเรกสาร.3 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหาดสองแคว ซ.3224 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหัวเขา ซ.สบ. 1003 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดหนองสองห้อง ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหนองมะค่า ซ.3224 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหนองน้ำเขียว ซ.ชะอม-หนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหนองน้อย ซ.สบ. 4004 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดหนองกรด ซ.3334 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสีทาเหนือ ซ.อดิเรกสาร ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสีทาใต้ ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสาย 5 ธรรมมงคล ซ.3334 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสามัคคีวราราม (วัดสมุห์พร้อม) ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดสองคอนเหนือ ซ.สบ. 4004 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสองคอนใต้ ซ.อดิเรกสาร ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสองคอนกลาง ซ.สบ. 4004 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดวาลุการาม ซ.เทศบาล 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดวังแพ ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดวังกวาง ซ.3223 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดลาดเขาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดราษฎร์พัฒนา ซ.อุไรรัตน์ 1 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดพระพุทธบาทน้อย (วัดนอก) ซ.สบ. 4004 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดพระธาตุเจริญธรรม ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดผังพัฒนาราม ซ.3334 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดโป่งมงคล ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดโป่งประทานพร ซ.สบ. 1003 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดป่าไผ่ ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดป่าไผ่ ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดป่าดงพญาเย็น ซ.3223 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดป่าเกษม ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดปริยัติธรรม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบุรีการาม ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบึงไม้ ซ.รพช. 3113 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบำรุงธรรม ซ.3222 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบำเพ็ญบุญ ซ.สบ. 1003 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดบำเพ็ญบุญ (วัดบ้านไทย) ซ.สบ. 1003 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดบำเพ็ญธรรม ซ.3188 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านไร่ ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านม่วง ซ.สุดบรรทัด 10 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านโป่ง ซ.สบ. 1003 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดบ้านป่าเหนือ ซ.3224 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านป่าใต้ ซ.3224 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านธาตุเหนือ ซ.สบ. 4004 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านธาตุใต้ ซ.สบ. 4004 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านดง ซ.สบ. 1003 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านช่องเหนือ ซ.3224 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดบ้านช่องใต้ ซ.3223 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดนาบุญ ซ.3222 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดนาดี ซ.3222 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่าศาลา (วัดอนันนิราช) ซ.สบ. 4004 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ ซ.สบ. 4004 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่ามะปราง ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่าโพธิ์ศรีใต้ ซ.สบ. 4004 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่าคล้อเหนือ ซ.สบ. 4004 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่าคล้อใต้ ซ.สบ. 4004 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดท่ากระเบา ซ.สบ. 4004 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ซ.สบ. 1003 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดถ้ำประกายแก้ว ซ.สบ. 4004 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดถ้ำเขาแก้ว ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดเตาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดตาลใต้ ซ.3222 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดตาลเดี่ยว ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดซับบอน ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
วัดเชาขี้เหล็ก ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดชำผักแพว ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดเจ็ดคตทรัพย์เจริญธรรม ซ.โปร่งกระพ้อ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดจำศีลหลุบเลา ซ.3188 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดโคกสะอาด ซ.3222 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วัดโคกกรุง ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง