ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาวเรือง ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าสัก ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านบึง ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 34 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดดาวเรือง ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจดีย์งาม ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 40 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดป่าสัก ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 40 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1 ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 27/2 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 20 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-3041 ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง