ค้นพบจำนวน 282 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาดิน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสีดา ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากข้าวสาร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเดี่ยว ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาวเรือง ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี 2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เทศบาลเมืองสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์สระบุรี ก.พ.-22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดอรัญญวาสี (วัดเขาจำปา) ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโสน (วัดป่าสัก) ถ.,เทศบาล 4 10, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองยาวสูง ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองบัว ถ.พหลโยธิน ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโนเหนือ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองโนใต้ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองจักร ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหนองขริ้น ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดหงษาดาราวาส ซ.3225 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดสุวรรณคีรี ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดศาลาแดง ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดศรีบุรีรตนาราม (วัดปากเพรียว) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 6 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดแพะโคก ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดพระพุทธฉาย ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าสัก ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าไผ่ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป่าบำเพ็ญธรรม ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดปากข้าวสารเหนือ ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดปากข้าวสารใต้ ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดป๊อกแป๊ก ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านอ้อย ซ.เทศบาล 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านบึง ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 34 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดบ้านกล้วย ซ.พหลโยธิน 16 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโนนสภาราม ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดนาร่อง ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดทองพุ่มพวง ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 14 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโตนด ซ.3225 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดตะกุด ถ.พหลโยธิน ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดดาวเรือง ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเชิงเขา (วัดเขาดิน) ซ.พหลโยธิน 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเจดีย์งาม ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 40 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดโคกหนามแท่ง ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาลาดวนาราม ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาคูบา ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 1 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดเขาไกรลาศ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดแก่งขนุน ถ.,เทศบาล 4 17, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วัดกุดนกเปล้า ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพรสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนพิฉาย(รวมมิตตศึกษา) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 10 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ซ.พหลโยธิน 23 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ซ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ซ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองโนใต้ ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ซ.สบ. 4018 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดแพะโคก ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดป่าสัก ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ซ.พหลโยธิน 16 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดนาร่อง ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดตะกุด ถ.พหลโยธิน ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดเขาจำปาราษฎร์อุทิศ ถ.พหลโยธิน ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ซ.สบ. 4018 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนบำรุงวิทยา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร ถ.พหลโยธิน ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนบริหารธุรกิจสระบุรี ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 2 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 40 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) ถ.,เทศบาล 4 17, ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) ซ.พหลโยธิน 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย) ซ.เทศบาล 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 6 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล) ซ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) ซ.พหลโยธิน 15 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการสระบุรี ซ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยหนองยาว ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยหนองโน ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลห้วยแห้ง ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง