ค้นพบจำนวน 1,565 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 16
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2 สระบุรี ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนประดู่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขมิ้น ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคอน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป่า ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตูม ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทอง ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะอาด ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเตาปูน ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาดิน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผักบุ้ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองน้ำใส ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองช่างเหล็ก ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคณฑี ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโป่ง ตำบลลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาวน้อย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สหกรณ์หนองเสือ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีปทุม ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาง ตำบลซับสนุ่น ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระพุทธบาทน้อย ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าลานหินดาด ตำบลวังม่วง ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมน ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรี ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะเหรี่ยง ตำบลเขาเพิ่ม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม หมู่5 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวปลวก ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยป่าหวาย ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยทราย ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหรเทพ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าพระลาน ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสีดา ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจรเข้ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองควายโซ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไข่น้ำ ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนดอกไม้ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสร่างโศก ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลารีไทย ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระโสม ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุคำจาน ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุแค ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผึ้งรวง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากข้าวสาร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านครัว ถ.บ้านช้าง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลับ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโขมด ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวลอย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาว ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนพรัตน์ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธารเกษม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเดี่ยว ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง