ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยงู ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไก่เถื่อน ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสะตือสิงห์ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดวังกะชาย ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดบ้านใหม่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดบ้านพราน ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดถ้ำเข้ ซ.รพช. ชน. 3018 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดคลองธรรม ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดคลองจันทร์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดคลองธรรม ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3039-340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3039-3009 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง