ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแซง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสีนวล ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางลือ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดใหม่ดอนตานนท์สิตาราม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดรางดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดธรรมวิจิตร (วัดดอนสีนวน) ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดชัฎฝางราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
วัดโคกหมู ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองแซง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดโคกหมู ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนบ้านชัฎฝาง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนดอนสีนวน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยบ้านดอนสีนวน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยตำบลหนองแซง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยตำบลนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีตำรวจภูธรตำบลนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง