ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพระ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองน้ำใส ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองแจง ซ.ชน. 4017 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดรางจิก ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดไพรนกยูง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหนองแจง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านรางจิก ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยบ้านบ่อพระ ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยตำบลไพรนกยูง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง