ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่สวนลาว ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเชี่ยน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดหนองทาระภู ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดสวนอัมพวัน (วัดบ้านพวก) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดศรีนวล ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดราษฎร์ศรัทธาราม (วัดดอนกะพี้) ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดโป่งมั่ง ซ.ชน. 4013 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดประชุมธรรม (วัดทับนา) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดท่ากฤษณา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดทับขี้เหล็ก ซ.ชน. 3059 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลหันคา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนท่าบ้านหลวง ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาวเขาสารพัดดี ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยตำบลบ้านเชี่ยน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ศิวะเทพโฮเต็ล ซ.3009 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3039 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3009 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหันคา ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
บ่อทรายจิตอารีย์ ซ.3039 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงแรมสันติ ถ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลหล่มสัก ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211-3039 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานขนส่งอำเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชื่ยน) ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง