ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดกำแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทย ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลสรรคบุรี 108 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี หมู่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดเหนือใต้ ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหัวตะพาน ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสังฆาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสองพี่น้อง ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสระไม้แดง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดวิหารทอง ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดมะเห-ยงคณ์ ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดมหาธาตุ ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดนก ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดแจ้งเจริญธรรม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนสรรคบุรี ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดหัวตะพาน ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดสระไม้แดง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดกำแพง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยวัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านวัดกำแพง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หน่วยผสมพันธุ์เทียมอำเภอหนองบัว ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9 นครนายก ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ซ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรคบุรี ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หอศิลปะดุริยนาฏ ซ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010-340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง