ค้นพบจำนวน 101 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดกำแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแขม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดตึก ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ารี ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทย ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพรัตน์ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกำ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงคอน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเที่ยงแท้ ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลสรรคบุรี 108 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี หมู่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดอารีทวีวนาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดใหม่เจริญธรรม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดเหนือใต้ ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหัวตะพาน ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหนองปลิง ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดหนองแขม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสังฆาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสองพี่น้อง ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดสระไม้แดง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดวิหารทอง ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดมาติการาม ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดมะเห-ยงคณ์ ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดมหาธาตุ ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโพธิ์งาม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดพระแก้ว ซ.3010 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดป่าลาน ซ.3251 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโบสถ์ ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดบำเพ็ญบุญ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดบ้านกลาง ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดนก ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดธรรมิกาวาส ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดเทพรัตนวนาราม ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดทุ่งกระถิน ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดดอนประดู่ ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดชายทุ่ง ซ.3251 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดช่องลม ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดแจ้งเจริญธรรม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดจันทนาราม ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโฆสิตาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดโคกดอกไม้ ซ.3251 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดคลองสำโรง ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดคลองงิ้ว ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดเกาะแก้ว ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดการเปรียญ ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนสรรคบุรี ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดหัวตะพาน ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดหัวเด่น ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดหนองแขม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดสระไม้แดง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดพระแก้ว ซ.3010 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดทุ่งกระถิน ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดดอนประดู่ ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดกำแพง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนบ้านคลองยาง ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยวัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านหัวเด่น ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านวัดตึก ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านวัดกำแพง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยตำบลเที่ยงแท้ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยตำบลดอนกำ ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลห้วยกรด ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หน่วยผสมพันธุ์เทียมอำเภอหนองบัว ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9 นครนายก ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออินทร์บุรี ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ซ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรคบุรี ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หอศิลปะดุริยนาฏ ซ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010-340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251-3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สวนลิง ชัยนาท ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง