ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสาคร ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลหาดอาษา ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง