ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อย ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุก ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศาลาขาว ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโพธิ์งาม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดดอนตะไล้ ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบางไก่เถึ่อน ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลตลุก ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรม ซ.3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร ซ.3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เขื่อนเจ้าพระยา ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดกรุณา ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เขื่อนเจ้าพระยา หมู่3 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 056-405012-210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง