ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดนมโฑ ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบ้านโป่งแค ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบ้านนมโฑ ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลเขาแก้ว ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาแก้ว ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง