ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสือโฮก ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหนองพังนาค ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศรีมงคล ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดบ้านหนอง ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโคกโบสถ์ (วัดคุ้งตาล) ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโคกเข้ม ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดกรุณา ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหนองพังนาค ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีมงคล ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข้ม ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดอินทราราม ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 056-433590
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง