ค้นพบจำนวน 111 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดกำแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสาคร ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อย ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุก ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนางดำออก ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนางดำตก ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสือโฮก ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหลวงสิริบูรณาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดหนองพังนาค ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสามนิ้ว ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสรรพยาวัฒนทาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสมุทร ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดสมอ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศาลาขาว ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดศรีมงคล ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดวังสาคร ซ.AH1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดราษฎร์บูรณะ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดระนาม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดยางศรีเจริญ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดมะปราง ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโพธิ์งาม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดบ้านหนอง ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดนมโฑ ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดไทร ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดตะกู ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดดอนตะไล้ ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดซุ้มกระต่าย ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโคกโบสถ์ (วัดคุ้งตาล) ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโคกจันทน์ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดโคกเข้ม ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดคงคาราม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดกำแพง ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดกรุณา ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนสรรพยาวิทยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหนองพังนาค ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดสมอ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดระนาม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีมงคล ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดมะฝ่อ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดมะปราง ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโคกจันทน์ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดคงคาราม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดกำแพง ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบ้านโป่งแค ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบ้านนมโฑ ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบางไก่เถึ่อน ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข้ม ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลหาดอาษา ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลโพนางดำตก ซ.ชน. 3004 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพนางดำออก ซ.AH2 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลตลุก ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลเขาแก้ว ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หน่วยงานพัสดุ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรม ซ.3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร ซ.3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาแก้ว ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เขื่อนเจ้าพระยา ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง