ค้นพบจำนวน 75 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแค ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้อย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขุ่น ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองพญา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองจิก ซ.3213 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดหนองแก ซ.ชน. 4045 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดสุวรรณโคตมาราม (วัดคลองมอญ) ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดสิงห์สถิตย์ ถ.ดีประดิษฐ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดสามัคคีธรรม ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดศรีชัยวัฒนาราม ซ.3213 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดราษฎรนิธิยาวาส ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดพานิชวนาราม (วัดป่า) ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดปากคลองมะขามเฒ่า ซ.ชน. 5023 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดบ่อแร่ ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดท่าจั่น ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดทรงเสวย ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดดอนตูมกมลาวาส ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดดอนตาล ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดดงไร ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดดงพระเจดีย์ธรรมตาราม ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดกระทง ซ.3183 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ซ.ชน. 5023 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองพญา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3213 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดสิงห์ ซ.ชน. 5023 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตรราษฎร์บำรุง) ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดดอนตาล ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดคลองบุญ ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดกระทง ซ.3183 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านหนองแค ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 ซ.3213 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง ซ.ชน. 302001 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ ถ.ประชาราษฎร์บำรุง ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนถาวรวิทยา ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนชุมชนวัดปากคลอง ซ.ชน. 5023 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านหนองแค ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลหนองขุ่น ซ.3213 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่ ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ซ.ชน. 302001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ที่ว่าการอำเภอสรรพยา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3183 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดสิงห์ ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองน้อย ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วังสิงห์รีสอร์ท ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ณัฐไชยยงค์รีสอร์ท ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีขนส่งอำเภอวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
วัดปากคลองมะขามเฒ่า หมู่1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ฟาร์มจระเข้วสันต์ (ฟาร์มจระเข้วัดสิงห์) 121 หมู่3 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 056-461104
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง