ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่พัฒนา ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดหนองยอ ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดโพธิ์พิทักษ์ ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดพัฒนาราม ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดคีรีรัตนาราม (วัดเขาปูน) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม (สวัสดิ์ศานุสรณ์) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านเขาปูน ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีอนามัยตำบลไร่พัฒนา ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง