ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 254 หมู่6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอัมพวนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอรุณศิริวัฒนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเจริญสุข ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลชัยนาท ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
แยกสะพานใหม่ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 056-411467 ?
วัดพระบรมธาตุ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง