ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหนองตาดำ ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดท่าชัย ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดงิ้ว ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4) ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลท่าชัย ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง