ค้นพบจำนวน 200 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพังนาค ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธัญญอุดม ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดท่าเสา ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชัยนาท 89 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
เทศบาลเมืองชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ชัยนาท 170 หมู่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 254 หมู่6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอัมพวนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดอรุณศิริวัฒนาราม ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดใหม่วงเดือน (วัดบึงจำรัง) ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดแหลมหว้า ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดแหลมหว้า (วัดใต้) ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหาดกองสิน ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหัวยาง ซ.ชัยณรงค์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดห่อทองคำเมตตาภาวนาราม ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดหนองตาดำ ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสุขารมย์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสระเนินพระราม ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดสร้อยสังข์สถิตย์ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดศรัทธาราษฎร์ (วัดคลองปลาไหล) ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดลัดเสนาบดี ซ.ชน. 1005 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดโรงวัว ซ.1 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดโพธิ์ภาวนาราม ซ.เทศบาล 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระยาตาก ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดพรวน ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง) ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดบ้านกลำ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเนินถ่าน ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดธรรมามูลวรวิหาร ซ.ชน. 5001 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดท่าช้าง ซ.ชน. 1002 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดท่าชัย ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดดักคะนน ซ.3244 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดดอนรังนก ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเจริญสุข ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดจันทราราม ซ.ชน. 3027 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดงิ้ว ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเขื่อนพลเทพ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วัดเขาท่าพระ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนพระยาตาก ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนพณิชยการชัยนาท ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดแหลมหว้า ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสุขารมย์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดโรงวัว ซ.1 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดบ้านกลำ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดเนินถ่าน ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดธรรมามูล ซ.ชน. 5001 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดดอนรังนก ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4) ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนบ้านท่าลาภ ซ.ชน. 1005 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ซ.ชัยณรงค์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ซ.คงธรรม ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาท่าพระ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนตันติวัฒน์ ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ซ.3244 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซ.คงธรรม ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยบ้านธัญญอุดม ซ.ชน. 5023 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านท่าไม้ ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยธรรมามูล ซ.พหลโยธิน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลหาดท่าเสา ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลเสือโฮก ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลบ้านกล้วย ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลท่าชัย ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลชัยนาท ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลเขาท่าพระ ซ.ชน. 1005 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 7 ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง