ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทองเอน 2 (เชียงราก) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทองเอน 1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วราย 2 (วัดกระโจม) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดล่องกะเบา ซ.สห. 2001 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดพระปรางค์สามยอด ซ.สห. 2001 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดไผ่ดำ ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดดงยาง ซ.สห. 3006 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดเซ่าสิงห์ ซ.สห. 3006 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดเชียงราก ซ.11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดคลองโพธิ์ศรี ซ.สห. 2001 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดกลาง ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดกระโจม ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ซ.สห. 3006 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดล่องกะเบา ซ.สห. 2001 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ ซ.สห. 3006 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดเชียงราก ซ.11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ซ.สห. 2001 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดกลาง ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดกระโจม ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนทองเอนวิทยา ซ.3283 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ซ.3283 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีอนามัยทองเอน ซ.3283 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีอนามัยทองเอน 2 ซ.11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย 2 (กระโจม) ซ.สห. 2010 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง