ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำตาล ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดศรีสำราญ ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดศรีจุฬามณี ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดราษฎร์บำรุง ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดทองราษฎร์บำรุง ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดโฆสิทธาราม ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดศรีสำราญ ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดทอง (วงษ์มาประดิษฐ์) ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม (พันปาลวัฒน์) ซ.สห. 2006 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH2 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH2 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ซ.AH2 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง