ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างาม ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดหัวดง ซ.3283 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดท่าอิฐ ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดแจ้ง ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดเกาะแก้ว ซ.AH1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดกำแพง ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดท่าอิฐ ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดแจ้ง ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดกำแพง ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนบ้านหัวดง ซ.3283 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีอนามัยท่างาม ซ.สห. 4033 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แขวงการทางสระบุรี ซ.AH1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แขวงการทางสมุทรสาคร ซ.AH2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.AH2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.AH1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32-11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3283-32 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง