ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประศุก ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดเสือข้าม ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดปลาไหล ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดดอกไม้ ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดเชิดหนัง ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดเสือข้าม ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดปลาไหล ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดดอกไม้ ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีอนามัยตำบลประศุก ซ.311 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง