ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำอำเภอ อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอินทร์บุรี 2 (บางกะปิ) ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดหลวงพ่อขาว ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดม่วง ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดโพธิ์ศรี ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดโพธิ์ลังการ์ ซ.3275 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดโพธิ์ทอง ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดพงษ์สุวรรณาราม (วัดสำโรง) ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดปราสาท ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดประศุก ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดโบสถ์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดน้อย ซ.AH1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดเฉลิมมาศ ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนปราสาทวิทยา ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนอุดมศิลป์ ซ.3275 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนอินทร์บุรี ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม(ลามูลนิธิ) ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดประศุก ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดน้อย ซ.AH2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) ซ.3275 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีอนามัยอำเภออินทร์บุรี ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3275 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ซ.3285 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
บ้านภูหนาว ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
คริสตจักรสัมพันธ์อินทร์บุรี ซ.สห. 2006 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3285 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วิหารเก่า วัดม่วง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
วัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง