ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิหารขาว ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำลอง ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดหัวสะแกออก ซ.3509 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดหัวสะแกตก ซ.3509 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดโสภา ซ.สห. 4013 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดเสาธงหิน ซ.สห. 3008 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดเสมาทอง ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดวิหารขาว ซ.สห. 3008 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดยางมณี ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดพิกุลทอง ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดพระธรรมมุนี (วัดสน่ำ) ซ.3454 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดโบสถ์ ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดจำปาทอง ซ.สห. 3008 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง ซ.3509 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดหัวสะแกตก ซ.3509 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดโสภา ซ.สห. 4013 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดเสมาทอง ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดวิหารขาว ซ.สห. 3008 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (หลวงพ่อแพอุปถัมภ์) ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนวัดถอนสมอ ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน ซ.สห. 3008 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีอนามัยตำบลวิหารขาว ซ.สห. 3008 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีอนามัยตำบลถอนสมอ ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีอนามัยตำบลจำลอง ซ.3509 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลพิกุลทอง ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเนินขาม ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 ซ.3454 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.สห. 4013 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าช้าง ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงพยาบาลท่าช้าง ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454-3509 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง