ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดตาเถร ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดตราชู ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดโคปูน ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดเก้าชั่ง ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ซ.AH2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดโคปูน ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง (พรหมประสิทธิ์วิทยา) ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู (ถาวรพรเพ็ญปราณีตอุปถัมภ์) ซ.สห. 4014 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
จุดสกัดช่างเหล็ก ซ.3027 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 15150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ภัตตาคารอ่าวไทย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สวนอาหารเรือวารี ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลพรหมบุรี ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง