ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดอัมพวัน ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดพระแก้ว ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดพรหมบุรี ซ.AH1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
โรงเรียนพรหมวิทยาคาร ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
โรงเรียนวัดอัมพวัน ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สถานีอนามัยตำบลพรหมบุรี ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สำนักงานเทศบาลตำบลบางแกรก ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ซ.AH1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3033-32 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง