ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระงาม ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดสิงห์ ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดราหุล ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดประสาท ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดทุ่ง ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดเตย ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดชีปะขาว ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดประสาท ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดเตย (ชลประทานอุปถัมภ์) ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนวัดชีปะขาว ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงเรียนบ้านเก่า ซ.309 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลพระงาม ซ.สห. 3008 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง