ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไผ่ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดหลวงวัง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดสี่เลี่ยม ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดยายสร้อย ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดยาง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์เก้าต้น ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเตย (วัดปู่โสมเฝ้าทรัพย์) ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเขาบวช ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดเขาบวช (วัดแม่ชี) ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดขุนสงฆ์ศรัทธาราม ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนประสิทธิวิทยา ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดยาง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลห้วยไผ่ ซ.สห. 4013 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเคหะชุมชนสมุทรปราการ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วิทยาลัยจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
อุทยานค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032-3064 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง