ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพทะเล ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดราษฎร์บำรุง ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดโพธิ์ทะเลใต้ ซ.สห. 6028 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดบ้านกลับ ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดคีมราษฎร์ฯ ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
วัดคลองระมาน ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ซ.สห. 6028 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดบ้านกลับ ซ.3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนวัดคีม ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลสระแจง ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีอนามัยตำบลโพทะเล ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพทะเล ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3303-3032 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง