ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง หมู่3 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดห้วยเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวังขรณ์ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดงบ้านกร่าง ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 72120
วัดโคนอน ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดกิ่งประดิษฐ์ (วัดชะอม) ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดกลางชูศรีเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดห้วย ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดวังขรณ์ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 72120
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยบ้านริ้วกรูด ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลพักทัน ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251-3252 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง