ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านจ่า ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหนองชะโด ซ.3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหนองโขลง ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดบ้านจ่า ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตะโกรวม ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดอนตะโหนด ซ.3303 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดตะโกรวม ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยบ้านจ่า ซ.3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ซ.3303 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3303-3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง