ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพชนไก่ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดหลังสระ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดสนามชัย ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดวิหารห้องเดียว ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์หอมสุทธาราม ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์สุทธาลัย ซ.3252 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพชนไก่) ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดพระปรางค์ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดน้ำผึ้ง ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตึก ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดอนกำ ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดชันสูตร ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดช่องลม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวิจิตรศึกษา ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดสนามชัย ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย ซ.3252 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดชันสูตร ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลโพชนไก่ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
เชษฐศิลป์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลบางระจัน ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง