ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ดัด ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหม่สุภากิจจาราม ซ.สห. 4058 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดใหญ่ (วัดท้ายตลาด) ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดม่วงชุม ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดตลาดโพธิ์ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดดาวเรือง ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดจุกคลี ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ซ.สห. 4058 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดดาวเรือง ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนเจริญสอนวิทยา ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลไม้ดัด ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3303 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3303-3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง