ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำอำเภอ บางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดประสิทธิ์คุณากร ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดน้อยนางหงษ์ ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
วัดท่าวนธรรมรังษี ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบางระจันวิทยา ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลสิงห์ ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ที่ว่าการอำเภอดอนตูม ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระจัน ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3030-3303 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง