ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหมู่ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วัดศรัทธาภิรม ซ.AH1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วัดพระปรางค์มุนี ซ.AH2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ซ.สห. 3026 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ซ.AH1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีอนามัยตำบลม่วงหมู่ ซ.สห. 3026 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซ.สห. 3026 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์เดาสวรรคโลก ซ.AH2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.311 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.AH2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ซ.AH1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงแรมสวีทโฮม ซ.311 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แยกสิงห์บุรีใต้ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-32 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง