ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วัดพรหมสาคร ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนสิงห์บุรี ซ.311 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนพณิชยการสิงห์บุรีโพธิรัตน์วรานุสรณ์ ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนอนุบาลแสงเทียน ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์รัตน์วรานุสรณ์ ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนวัดพรหมสาคร ซ.สิงหวัฒนา ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์) ซ.311 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) ซ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แขวงการทางปทุมธานี ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์อนามัยเขต 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์ราชการอำเภอหนองไผ่ ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วิทยาการจังหวัดนครนายก ซ.ยุติธรรม ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ้านหมอ ซ.ยุติธรรม ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ซ.นายทองแสงใหญ่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ ซ.นายทองแสงใหญ่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ว่าการอำเภอปากพลี ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แหล่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซ.นายดอก ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ซ.ขุนสวรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โกลด์คิทเช่น ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโคก ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสิงห์บุรี ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงแรมสิงห์บุรีพาเลส ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงแรมเจ้าพระยาโฮเต็ล ซ.นายดอก ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงแรมสิงห์บุรีโฮเต็ล ซ.ขุนสวรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงแรมสันติสุข ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงแรมวี.เอส.ที. ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงพยาบาลหนองไผ่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309-3030 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309-3032 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง