ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามแจง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 2 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 1 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ) ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดศีวิลัยบรรพต ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดวาสนวราราม ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดมหาสอน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดบ้านลำ ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดบางพึ่ง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
วัดท้องคุ้งท่าเลา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดคุ้งท่าเลา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดเขาปกล้น ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดเกริ่นกฐิน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนพระวรสาร ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดมหาสอน (ไดยฤทธิ์วิทยานุสรณ์) ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดบ้านลำ ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดบางพึ่ง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยสนามแจง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยมหาสอน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยบางพึ่ง 2 ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยบางพึ่ง 1 ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
วัดนักบุญลูกา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง