ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพตลาดแก้ว ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
วัดสนามไชย ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
วัดโพธิ์แก้ว ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนบ้านดอนทอง ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
สถานีอนามัยโพตลาดแก้ว ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดหลุมแก้ว ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงแรมสบายโฮเต็ล ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง