ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะกอกหวาน ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชัยบาดาลยุคใหม่ ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดศรีสง่าเจริญพร (วัดท่าตะโก) ซ.Sura Narai Rd ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดลำโกฎิทอง ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดมะกอกหวาน ซ.2256 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดถนนโค้ง ซ.2256 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดชัยบาดาลปอประสิทธิ์ ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
วัดโคกสำเริง ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงเรียนบ้านท่าตะโก ซ.Sura Narai Rd ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงเรียนบ้านท่ากรวด ซ.2256 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
สถานีอนามัยถนนโค้ง-มะกอกหวาน ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
สถานีอนามัยชัยบาดาลยุคใหม่ ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205-2256 ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง