ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับสมบูรณ์ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับตะเคียน หมู่5 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วัดหนองโก ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดป่าไผ่สามัคคี ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดบ้านปรางค์น้อย ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดเทพมงคลวนาราม ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับสมบูรณ์ ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับตะเคียน ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดซับกระโดน ซ.ทางหลวงชนบท ลบ. 3005 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยพัฒนา ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านซับกระโดน ซ.ทางหลวงชนบท ลบ. 3005 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีอนามัยวัดเขาสมโภชน์ (หลวงพ่อคงจตฺตมโลอุปถัมภ์) WAT ซ.ทางหลวงชนบท ลบ. 3005 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีอนามัยตำบลซับสมบูรณ์ ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีอนามัยซับตะเคียน ซ.2256 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดไตรธรรม(วัดรัตนเวคิน) ซ.2247 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง