ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินดำ หมู่1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดหนองปลาไหล ซ.ลบ. 4028 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดท่าดินดำ ซ.2089 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดโคกสมบูรณ์ ซ.2089 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซ.ลบ. 4028 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ซ.2089 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สถานีอนามัยท่าดินดำ ซ.2089 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง